Stany

V nabídce k pronájmu máme dva typy stanu. Stany jsou kompatibilní a je možné je propojit okapničkou. V takovém případě menší stan může sloužit jako zákulisí.

Nutností obou stanů je kotvení k zemi. Je vhodné předem telefonicky konzultovat prostory ke stavbě.

10 m v průměru

- červenžlutý
- cca 5m vysoký
- kotvený lany k zemi
- bočnice

4 m v průměru

- červenžlutý
- cca 3,5 m vysoký
- kotvený lany k zemi
- bočnice